Początki i historia fotografii

Dziś zrobienie fotografii nie wymaga żadnego wysiłku. Jeszcze jednak całkiem niedawno dostęp do choćby najprostszego aparatu fotograficznego był mocno ograniczone. Jak zaś prezentowały się same początki sztuki fotograficznej?

Kiedy powstała współczesna fotografia?

Co ciekawe historycy początków fotografii dopatrują się już w X wieku. Za początek współczesnej sztuki fotograficznej uznaje się jednak rok 1826. Za jej wynalazcę uznaje się Francuza Josepha-Nicéphore’a Niépce’a. Na stworzenie jednej fotografii potrzebował on kilkunastu godzin, a cały proces w niczym nie przypominał sposobu, w jakim dziś wytwarza się zdjęcia.

Przez lata tworzenie fotografii było procesem żmudnym, kosztownym i nie przynosiło zadowalających efektów. Postęp technologi i rewolucja przemysłowa sprawiały jednak, że ich tworzenie z roku na roku stawało się coraz prostsze. Dopiero jednak XX wiek to czas prawdziwego rozwoju sztuki fotograficznej.

Jak powstała fotografia cyfrowa?

Tradycyjna fotografia oznaczała konieczność utrwalania fotografii w formie materialnej. Rewolucje przyniosła jednak fotografia cyfrowa, która szczególnie mocno rozwija się w ostatnich kilkunastu latach.

Wszystko dzięki temu, że fotografia cyfrowa zapewnia najwyższą jakość i możliwość tworzenia ogromnej ilości zdjęć przy niskim koszcie. Nie bez znaczenia była także szybko postępująca miniaturyzacja. Dziś wysokiej jakości aparat cyfrowy jest właściwie dostępny w każdym telefonie.